Deltagarkort 

För att deltaga i Habo Energi Cup skall varje spelare lösa ett av våra deltagarkort.

Deltagarkort A 169 kr
- Diplom
- Måltid (lunch eller middag)
- Give away

Deltagarkort B - 99 kr
- Diplom
- Give away

Betalning av deltagarkort är bindande, vilket innebär att deltagaravgiften inte kommer kunna betalas tillbaka vid eventuellt återbud.